676-1489490994-1400x1400.jpg

POLÍTICA DE QUALITAT

POLÍTICA DE QUALITAT

L'Escola Pía de Caldes, inspirant-se en la concepció cristiana de la persona, de la vía i del man, vol aferir un servei educatiu de qualitat, amb la finalitat d'ajudar a l'alumnat en el seu creixement integral pera preparar-los per participar activament en la transformació de la societat.

 

L'Escola Pía de Caldes ha anat forjant un estil metodològic propi que defineix ...

 

 • Unes actituds i unes habilitats de l'alumnat que volem, tant en l'àmbit de la personalitat, de la millora de la societat com de la construcció del coneixement.

 • Uns equips de professors que s'impliquin en la institució, en la professió i en el treball en equip.

 • Una organització de l'aula i de l'escola al servei del projecte i de les persones en continu analisi del que i com t reballem .

 

En un desig de millora continuada potenciem:

 

 • L'atenció individualitzada de l'alumnat

 • Un projecte d'innovació metodològica i tecnològica L'alumnat pera un món sostenible coma Escala verda La millora de la llengua estrangera

 • La formació permanent del professorat

 • El projecte d'educació compartida ambles famílies

 • La participació activa de l'alumnat a l'escola en el seu aprenentatge.

 

L'avaluació interna i externa d'aquest projecte educatiu, ens porta a garantir un compromís de qualitat d'acord ambla norma ISO 9001:2015. És per això que l'escola es compromet a:

 • Complir les expectatives de les famílies

 • Complir els objectius de qualitat i els requisits establerts per l'administració educativa.

 • Mantenir la millora continua deis sistema de gestió de qualitat

 • Realitzar la formació continua del professorat

 • Revisar i divulgar la política de qualitat del nostre centre

 • Fer un esforç; en les inversions necessàries per tal de millorar el treball deis professionals i l'aprenentatge de l'alumnat.