IMG_2945.JPG

TUTORIA PERSONAL

IMG_4484.JPG
OBJECTIUS
Un dels principals objectius de l'escola és acompanyar l'alumnat en el seu creixement i per poder-lo atendre tenim la tutoria personal. 
DE P3 a 3r de PRIMÀRIA
Des de P3 fins a 3r de primària els tutors i tutores de classe dediquen un temps a parlar individualment amb l'alumnat per escoltar-los i ajudar-los.
DE 4t A 6è DE PRIMÀRIA
De 4t de primària a 6è de primària l'alumnat no és atès exclusivament pel tutor de classe sinó que intervenen altres mestres i professorat que tenen un grup d'alumnes a qui fan de tutors personalment, acompanyant-los i a establint tota la comunicació amb la seva família.
ESO I BATXILLERAT

L’ESO és la darrera etapa educativa obligatòria, formada per 4 cursos i que coincideix, en el temps, amb l’entrada a l’adolescència de l’alumnat. Això fa que sigui una etapa especialment important on agafen un especial protagonisme tots aquells aspectes que no són acadèmics però que influeixen i defineixen el seu creixement com a persones.

 

Com a escola es fa especial atenció i es treballa aquesta dimensió personal i social des de diferents vessants:

  • des de les matèries,

  • des dels Itineraris d’aprenentatge,

  • des del Pla d’Acció Tutorial i

  • molt especialment amb la figura del Tutor personal.

 

IMG_4397.JPG

L’alumnat de l’escola té assignat un professor que fa les funcions de tutor personal i que és el que li farà un seguiment i acompanyament personalitzat a 3 nivells:

  • Acadèmic: Vetllarà per millorar i ajustar el seu procés d’aprenentatge a les seves aptituds i habilitats.

  • Social: La socialització i integració en un grup és fonamental i ajudarà al seu desenvolupament integral.

  • Personal: Tot allò que l’alumnat necessiti o vulgui compartir amb el seu tutor crearà un clima de confiança fonamental pel seu acompanyament.

 

L’ objectiu és ajudar al nostre alumnat en el seu creixement intel·lectual i personal. Amb això s’aconseguirà que desenvolupin les seves competències, habilitats i valors que els permetin assumir els seus deures i exercir els seus drets en la societat que els tocarà viure.

Amb aquestes mesures reduim la ràtio alumnat/professorat i podem tenir més temps per aquesta atenció individual. Aquesta ràtio està entre els 16/18 alumnes per professor/a.