Trabajo en equipo

L'EQUIP

Equip Directiu Director Gerent: Gregori Martínez

caldes@escolapia.cat
Directora Pedagògica Infantil i Primària: Ascensi Laglera

ascensi.laglera@escolapia.cat
Directora Pedagògica ESO i Batxillerat: M. Dolors Masclans

mdolors.masclans@escolapia.cat


Coordinacions etapes

INFANTIL I PRIMÀRIA
Coord. Infantil: Núria Ferrer

nuria.ferrer@escolapia.cat
Coord. 1r, 2n i 3r prim: Júlia Fandos

julia.fandos@escolapia.cat
Coord. 4t, 5è i 6è: Mia Rosàs

mia.rosas@escolapia.cat

ESO I BATXILLERAT 
Coord. 1r cicle ESO: Montserrat Pascual

montserrat,pascual@escolapia.cat
Coord. 2n cicle ESO: David Ferrer

david.ferrer@escolapia.cat
Coord. Batxillerat: Xavier Farràs

xavier.farras@escolapia.cat
Coord. Cicle: Ana Molleví

ana.mollevi@escolapia.cat

 

Administració


Administradora: M. Teresa Barceló

mteresa.barcelo@escolapia.cat
Secretàries acadèmiques: Francina Burgos i Pilar Clerch

francina.burgos@escolapia.cat

mpliar.clerch@escolapia.cat


Altres coordinacions


Coordinació de Qualitat i Prevenció de Riscos: Francina Burgos

francina.burgos@escolapia.cat

Coordinació Pastoral: Olga Macipe

olga.macipe@escolapia.cat
Coordinador d’Activitats Extraescolars: Ana Martínez

ana.martinezm@escolapia.cat
Coord. Mitja Pensió: Elena Martínez i Esther Gilberte

elena.martinez@escolapia.cat

esther.gilberte@escolapia.cat
Coordinador grups MOU-TE: Marta Masclans

marta.masclans@escolapia.cat

118701099_2783117955257685_6760764131872