Chica sentada en la ventana

#AQUIPROUBULLYING

L'escola participa a un projecte de formació, de creació d'estratègies estratègies i recursos per la prevenció, detecció i intervenció davant l’assetjament amb la participació de tota la comunitat escolar, especialment de l’alumnat qui actuarà com observador i agent actiu i compromès en la lluita contra l’assetjament alhora que adquireix les actituds i els valors propis de la competència social i ciutadana.
safe-school-1024x838.png

Objectius

  • Implicar la comunitat escolar davant els casos d’assetjament.

  • Potenciar el compromís actiu de l’alumnat en la prevenció i detecció dels casos d’assetjament.

  • Fomentar la gestió positiva dels conflictes.

  • Contribuir al desenvolupament personal i social de l’alumnat

Grups de referència

L'equip de referència està format per membres de la comunitat escolar: un membre de l’equip directiu, tres alumnes en el cas dels centres de secundària, dos docents, un membre de l’AFA i un professional no docent.

L'objectiu d'aquest grup és participar en les tasques d’acompanyament i intervenció en casos d’assetjament (en el cas dels assetjadors, la intervenció sempre anirà a càrrec del personal docent, l’orientador de centre o l’EAP).

Grups X (alumnat de primària) i GUATES (alumnat de secundària)

Objectius:

  • Observar fets que puguin derivar en situacions d’assetjament.

  • Estar atents a companys que necessitin ajuda, perquè se senten insegurs, exclosos, amenaçats o agredits.

  • Intervenir davant les situacions que es considerin lleus o moderades.

  • Derivar les situacions que es considerin greus.

APP al telèfon per informar de l'assetjament

safe-school-1024x838.png

b-resol és una solució per lluitar contra el bullying, el ciberbullying, l’assetjament, els trastorns alimentaris i qualsevol tipus de conflicte dels adolescents

Fent servir la tecnologia mòbil com a element innovador, perquè puguin alertar de la situació, tant les víctimes com els observadors, de manera immediata, segura i des de qualsevol lloc i moment. b-resol és un projecte que uneix la consciència social amb la innovació tecnològica. Per als socis fundadors “no és un projecte més”.

2020-11-15 17_36_12-B-RESOL, molt més qu