amanecer

ACOLLIDA MATINAL

  • En cas que un alumne/a hagi d’utilitzar el servei d’acollida de manera esporàdica, la família haurà de comunicar-ho via email a la  següent adreça:

 acollida@caldes.epiaedu.cat

 

  • ACOLLIDA: Caldrà enviar un email el dia anterior a la utilització del servei. En cas d’urgència del mateix dia es comunicarà a la persona que us rebi a l’acollida.