Informació

La Plataforma Educativa Educamos ens permet:

  • Actualitzar les nostres dades

  • Fer un seguiments de les tasques dels nostres fills/es a través de l'agenda.

  • Tenir informació actualitzada de les notes i incidències

  • Fer autoritzacions

  • L'alumnat accedeix als continguts preparats pel professorat.

  • Rebre circulars i email.

  • Rebre avisos 

  • Accedir als rebuts

  • Veure els butlletins de notes

  • Més info