"La clau de l'educació no és ensenyar és despertar."

Ernest Renan

emociona't

imagina

conviu

amb les famílies

MOMENTS DE CREACIÓ I D'EXPERIMENTACIÓ 

IMAGINAR I CONVIURE

Des que els nens i nenes comencen el cicle d’Educació Infantil, tenim molt present tot el procés d'adaptació i acollida, per tal que en aquest inici de la seva vida escolar es sentin segurs i descobreixin l'entorn.

corporal, musical i arístic

2020-11-22 19_26_34-ENTREVISTES INFANTIL
SUMMEM-1.jpg
Els Serveis i altres informacions
SERVEI DE MENJADOR
HORARIS
DOSSIER INFORMATIU
QUOTES