L'Escola Pia de Caldes ofereix un acompanyament personal i acadèmic en una etapa clau pels nois i noies. Així doncs treballem per una preparació de qualitat que possibiliti als  l'accés a la Universitat, al món de la Formació Professional o al món professional amb garantia d'èxit.

 

El Batxillerat a l’Escola Pia Caldes prioritza una bona formació intel·lectual i personal perquè l’alumnat, adquireixi totes les capacitats, habilitats, competències i estratègies d’aprenentatge que exigeix tot ensenyament postobligatori. Paral·lelament, ofereix una educació en valors que permet als joves desenvolupar la seva autonomia i la seva responsabilitat.

MODALITATS

 CIÈNCIES I TECNOLOGIA

 

Itineraris

Ciencies de la Salut

Tecnològic via 1

Tecnològic via 2

SOCIALS I HUMANITATS

 

Itineraris

Ciències Socials

Humanitats

Les persones
El treball a l'aula
Els Serveis i altres informacions

TREBALL DE RECERCA