IMG_2874.JPG

OFERTA DE PLACES

CURS 2021-2022

Infantil-Primària

P3

P4

P5

1r prim

3r prim

75

8

5

7

2

ESO

1r ESO

2n ESO

3r ESO

4t ESO

9

1

0

0

Batxillerat

1r BATX

ciències

1r BATX

socials

35

35

2n BATX

ciències

12

2n BATX

socials

0

Cicle Formatiu Grau Mig (Auxiliar Infermeria)

1r CFGM

25