top of page

Preus: 

9,31 €  dia - mes (INF-PRIM-ESO)

9,90 € un sol dia 

6,95 dia - mes (BATXILLERAT) 

  • Durant el curs es faran 2 regularitzacions dels dies de menjadors esporàdics. Si s’arriba als 10, o múltiples, es farà l’abonament corresponent a la diferencia entre aquests i l’equivalent al cost dels talonaris de 10 tiquets que s’oferien els altres cursos.

Devolucions menjador

 

  • Respecte a les devolucions de menjador de l’alumnat fixe, a partir d’aquest curs s’abonarà la totalitat del cost del tiquet en el següents casos:

  • Quan l’alumne/a hagi estat hospitalitzat.

  • Quan l’alumne estigui malalt. (Caldrà presentar justificant mèdic o de la familia)

  • En el cas que un alumne/a no es quedi a dinar i s’avisi el mateix dia, s’abonarà únicament l’import del menú. Cal avisar a les 9h com a molt tard. 

bottom of page