top of page
Inscripcions menjador
2.- Alummat esporàdic

Degut a la nova normativa pel Covid-19, i per agilitzar i millorar  la gestió del menjador, la compra de tiquets per a l’alumnat que es queda esporàdicament no es farà a finestreta de secretaria. L’objectiu és reduir l’entrada de famílies a l’escola i millorar el servei i la gestió d’aquest servei.

Canvis en la nova gestió:

  • Per això s’habilitaran dos comptes de correu per comunicar-se amb l’escola i fer aquestes gestions. Es aquí on  s’informaran les assistències esporàdiques al menjador i/o les incidències de l’alumnat fixe:

menjador.primaria@caldes.epiaedu.cat (per infantil i primària)

menjador.secundaria@caldes.epiaedu.cat (per ESO i Batxillerat)

 

  • Les incidències s’han d’enviar a l’escola com a molt tard a les 11h si aquesta és  pel mateix dia. Des de l’escola s’enviarà confirmació de recepció. Si no s’obté aquesta resposta , cal confirmar-ho  telefònicament al telf 938 650 333 (infantil i primària) i 938 653 443.

 

  • Durant el curs es faran 2 regularitzacions dels dies de menjadors esporàdics. Si s’arriba als 10,  o múltiples, es farà l’abonament corresponent  a la diferencia entre aquests i l’equivalent al  cost dels talonaris de 10 tiquets  que s’oferien els altres cursos.

3.- Devolucions menjador

 

  • Respecte a les devolucions de menjador de l’alumnat fixe, a partir d’aquest curs s’abonarà la totalitat del cost del tiquet en el següents casos:

  • Quan l’alumne/a hagi estat hospitalitzat.

  • Quan l’alumne estigui malalt. (Caldrà presentar justificant mèdic o de la familia)

  • En el cas que un alumne/a no es quedi a dinar i s’avisi el mateix dia, s’abonarà únicament l’import del menú. Cal avisar a les 9h com a molt tard. 

4.- Coordinació menjador

BAIXES MENJADOR
INFANTIL-PRIMÀRIA
informar en un email a:
esther.gilberte@caldes.epiaedu.cat 
ESO I BATXILLERAT
informar en un email a:
elena.martinez@caldes.epiaedu.cat 
bottom of page