top of page

Objectius generals del servei de menjador

 

1.      Adquirir i mantenir uns hàbits d’higiene i d’ordre personal diari.

2.      Assolir els hàbits propis relacionats amb els àpats: tant abans, durant com després.

3.      Actuar autònomament durant l’hora dels àpats.

4.      Adreçar-se correctament a la gent que els envolta, ja siguin mestres, personal de cuina i de l’escola, com també els seus monitors/es i companys/es.

5.      Participar a les activitats i tallers, respectant-ne les normes i col·laborant, si és necessari, en la preparació dels mateixes.

6.      Cuidar els espais que els envolten, ja sigui el menjador, les aules i materials d’aquestes, el pati, i d’altres instal·lacions de l’escola.

7.      Comprendre, acceptar i respectar les normes pròpies que faciliten el bon desenvolupament d'aquest servei.

bottom of page